apkonstapel: polisiär primat (kan rätta med tjugo fingrar)
ap-konstapel: vallar förmänniskor och ger dem nötter
AP-kontapel: anti-pedant konstapel (såklart)
apkonst-apel: det träd i vilket mänsklor spelar allan
ap-konst-apel: träd vari apor ställer ut
ap-konstapel: pomologiskt konstverk signerat gorilla
ap-kon-stapel: staplade koner i apformat
apk-onstapel: arbetarpartiet kommunisternas lokalavdelning i ryska onstapel
apkons-tape-l: kassettband tillhörande hybrid bovin-primat